دوره جامع برنامه نویسی R

توی سال نو، یه مهارت عالی نو، زبان برنامه نویسی R هست.
۳,۹۸۴,۰۰۰ تومان
محصول در تخفیف نمیباشد