آشنایی با اپتامر، کاربردها و روش های طراحی آن

اپتامرها رقیب جدی آنتی بادی های مونوکلونال

آشنایی با اپتامر، کاربردها و روش های طراحی آن

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیرحضوری
سطح دوره
مقدماتی
پیش نیاز
ندارد
روش پشتیبانی
ارسال تیکت
مهرداد عامری
مدرس دوره
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی - پژوهشگر حوزه های مهندسی پروتئین و سیستمز بیولوژی