تخفیف نوروزی متخصص بیوانفورماتیک با Geneious Prime
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

بیوتکنولوژی

اصول استخراج DNA - بخش چهارم

اصول استخراج DNA - بخش چهارم

اصول استخراج DNA - بخش سوم

اصول استخراج DNA - بخش سوم

اصول استخراج DNA - بخش دوم

اصول استخراج DNA - بخش دوم

اصول استخراج DNA - بخش اول

اصول استخراج DNA - بخش اول

باند Blurred (تار و مبهم) در وسترن بلات

باند Blurred (تار و مبهم) در وسترن بلات