۰ سبد خرید

بیوانفورماتیک چیست؟

بیوانفورماتیک مطالعه پدیده های زیستی با کمک ریاضیات، آمار و نرم افزارهاست. این علم مدرن با بهره گیری از ابزارهای نرم افزاری و قدرتمند به پژوهشگران حوزه های بیولوژی و پزشکی کمک می‌کند سریع‌تر و بهینه‌تر، به اکتشاف و رمزگشایی دنیای زیستی بپردازند.