سیستمز بیولوژی مقدماتی

سیستمز بیولوژی، یک حوزه بین رشته ای و جذاب به منظور مطالعه سلول به عنوان یک سیستم واحد هست.

سیستمز بیولوژی مقدماتی

معرفی دوره

جلسه دوره
دیدگاه‌ها ۸
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیرحضوری
سطح دوره
مقدماتی
پیش نیاز
بیوانفورماتیک مقدماتی
روش پشتیبانی
ارسال تیکت
مهرداد عامری
مدرس دوره
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی - پژوهشگر حوزه های مهندسی پروتئین و سیستمز بیولوژی