تکنیک های مطالعه و آنالیز مقاله

مطالعه صحیح یک مقاله علمی و استخراج مطالب مورد نیاز، یک مهارت بسیار مهم در طراحی پروژه های پژوهشی هست.

تکنیک های مطالعه و آنالیز مقاله

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیرحضوری
سطح دوره
مقدماتی
پیش نیاز
ندارد
روش پشتیبانی
ارسال تیکت
مهرداد عامری
مدرس دوره
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی - پژوهشگر حوزه های مهندسی پروتئین و سیستمز بیولوژی