مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

پروژه چیست؟

پروژه تلاشی موقت است که به منظور تولید یک محصول، ارائه خدمات یا رسیدن به یک نتیجه منحصر به فرد انجام می شود. از آن جایی که پروژه دارای زمان شروع و پایان مشخص است، به صورت موقتی تعریف می شود. برای رسیدن به هدف نهایی در پروژه مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده لازم است صورت پذیرند.

مشخه های یک پروژه:

 • هر پروژه نقطه شروع و پایان مشخصی دارد.
 • پس از رسیدن به نقطه پایان، پروژه تمام می شود.
 • این تلاش برای دستیابی به چیز جدید است.
 • پروژه باید نیاز مشتری یا افرادی که از آن سود می برند را برآورده کند.

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه یک Discipline و نظمِ برنامه ریزی شده، دارای سازماندهی، همراه با حفظ انگیزه و کنترل منابع به منظور دستیابی به هدفی خاص گفته می شود. چالش اصلی در مدیریت پروژه دستیابی به اهداف و مقاصد پروژه با در نظر گرفتن دامنه، زمان، کیفیت و هزینه پروژه است.

Project Management در واقع از اوایل ۱۹۵۰ آغاز شد. نیاز به مدیریت پروژه با مشاهده مزایای سازماندهی کار در داخل پروژه و نیاز اساسی برای هماهنگی بین بخش های مختلف و متخصصان ایجاد شده است.

مدیریت پروژه به طور عمده با این ده حوزه سر و کار دارد:

 • ادغام یا Integration
 • هزینه یا Cost
 • منابع انسانی یا Human resources
 • مدیریت سهامداران یا Stakeholder management
 • محدوده یا Scope
 • کیفیت یا Quality
 • ارتباطات یا Communications
 • زمان یا Time
 • تدارکات یا Procurement
 • مدیریت ریسک یا Risk Management

اهداف مدیریت پروژه

در حین آماده سازی و برنامه ریزی پیرامون یک پروژه، توجه به این سه نکته به شما کمک می کند تا درک بهتری از روند کلی داشته باشید:

 • چگونه این پروژه برای سازمان یا شرکت مناسب خواهد بود؟
 • سیر تکاملی پروژه با گذشت زمان چگونه است؟
 • چه مهارت هایی برای رسیدن به موفقیت در پروژه لازم است؟

روش های Project Management

روش ها و متدهای مختلفی برای مدیریت پروژه در دسترس می باشند. مانند:

 • Prince2
 • Agile
 • Six Sigma
 • Scrum
 • Kanban
 • Lean
 • Waterfall

منبع

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید