تخفیف نوروزی متخصص بیوانفورماتیک با Geneious Prime
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

بافت

استخراج DNA از بافت

استخراج DNA از بافت

۰
۱۰۰
۱۹ هزار تومان رایگان