تخفیف نوروزی متخصص بیوانفورماتیک با Geneious Prime
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

استخراج DNA از بافت

این پروتکل از مجموعه پروتکل های مهندسی ژنتیک، به شما یک مسیر Manual برای استخراج DNA از بافت جامد را ارائه می دهد.

۱۹ هزار تومان رایگان
۱۰۰
استخراج DNA از بافت

معرفی پروتکل استخراج DNA از بافت

فایل پروتکل
دیدگاه‌ها ۰
مهرداد عامری
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی - پژوهشگر حوزه های مهندسی پروتئین و سیستمز بیولوژی
استخراج DNA از بافت
۱۹ هزار تومان رایگان