آخرین تخفیف سال ۱۴۰۱ - دوره جامع مهندسی پروتئین
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

DNA

استخراج DNA از بافت

استخراج DNA از بافت

۰
۱۰۰
۱۹ هزار تومان رایگان
استخراج DNA از خون

استخراج DNA از خون

۰
۱۰۰
۱۹ هزار تومان رایگان