۰ سبد خرید

DNA

استخراج DNA از بافت

استخراج DNA از بافت

۲
۱۰۰
۱۹,۰۰۰ تومان رایگان
استخراج DNA از خون

استخراج DNA از خون

۰
۱۰۰
۱۹,۰۰۰ تومان رایگان