تخفیف نوروزی متخصص بیوانفورماتیک با Geneious Prime
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

استخراج DNA از خون

این پروتکل از مجموعه پروتکل های مهندسی ژنتیک، به شما یک مسیر Manual برای استخراج DNA از خون کامل را ارائه می دهد.

۱۹ هزار تومان رایگان
۱۰۰
استخراج DNA از خون

معرفی پروتکل استخراج DNA از خون

فایل پروتکل​
دیدگاه‌ها ۰
مهرداد عامری
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی - پژوهشگر حوزه های مهندسی پروتئین و سیستمز بیولوژی
استخراج DNA از خون
۱۹ هزار تومان رایگان