تخفیف نوروزی متخصص بیوانفورماتیک با Geneious Prime
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

مهندسی ژنتیک

استخراج DNA از بافت

استخراج DNA از بافت

۰
۱۰۰
۱۹ هزار تومان رایگان
استخراج DNA از خون

استخراج DNA از خون

۰
۱۰۰
۱۹ هزار تومان رایگان